Untitled 1
صفحه اصلی |
بست های استیل و غیر استیل فشار قوی

این بست ها بصورت پیچ و مهره ای می باشد با ضخامت و پهنای زیاد.
ورق تشکیل دهنده برای مکان هایی که فشار و بار زیادی بر روی شیلنگ یا لوله وجود دارد که در بعضی از مدل ها شیار داخلی برای بست وجود دارد.

بست پیچ و مهره ای فشار قوی تمام استیل 304 و 316 مکزیکی

بست فنردار پیچ و مهره ای فشار قوی تمام استیل 304 و 316 مکزیکی

بست سوپری شیار دار تمام استیل فشار قوی

بست پیچ و مهره ای فشار قوی فنر دار تمام استیل 304 و 316 مکزیکی

بست پیچ و مهره ای فشار قوی تمام استیل 304 و 316 مکزیکی

بست پیچ و مهره ای فشار قوی تمام استیل 304 و 316 مکزیکی

بست تمام استیل38_14

بست تمام استیل48_19

بست تمام استیل 107_81

بست تمام استیل 92_70

بست تمام استیل 57_33

بست تمام استیل 67_40

بست تمام استیل 79_52

بست تمام استیل پیچ و مهره ای 47_44

بست تمام استیل پیچ و مهره ای 51_48

بست تمام استیل پیچ و مهره ای73_68

بست تمام استیل پیچ و مهره ای79_74

بست تمام استیل پیچ و مهره ای 103_98

بست تمام استیل پیچ و مهره ای35_32

بست پیچ و مهره ای فشار قوی فنر دار تمام استیل 304 و 316 مکزیکی

کلیه حقوق برای فروشگاه دشتگرد محفوظ می باشد
طراحی و پشتیبانی: کاتب الکترونیک